Carl Christian Silow , 17201780 (aged 60 years)

Name
Carl Christian /Silow/
Name suffix
Bagare
Note

Carl Christian Silow hade uppebarligen en del svårigheter med att få sitt burskap som bagare. En flertal skrivelser i hans ärende finns i Malmö Rådhusrätts borgerskapsprotokoll från 1751 i jun och aug samt i feb 1752 när han slutligen efter överklagande får utablera sig som bagare i Malmö. (F 1 aa:124-125).

Bröderna Silow hade vid unga år varit bagaregesäller i den tyska staden Greifswald där de fick "lärobrev" av bageriämbetet. (Bagarmästareämbetets protokoll åren 1745 och 1753, Nordiska museum).

Carl Christian Silow och Helena Arndt ingår äktenskap sedan burskapet är godkänt. Enl ant i Skånska Nationen (1877) är Carl Christian Silow-släktens äldsta svenska representant, sannolikt född i Tyskland. Födelseuppgift finns inte i Malmös handlingar.

I AU Isbergs bok Malmö Kyrkor finns en omfattande släkturedning över Silow-grenarna. Härur framgår att en broder Jochim Hartwig S är etablerad bagare i Malmö när Carl Christian S kom till Malmö, där han troligen på broderns kallelse blir bagaregesäll hos honom. Efter ovan beskrivna problem blir han så småningom aktad borgare och förvärvar efterhand fastigheter i Malmö. Bagaryrket blev av allt att döma släkten Silows kännetecken - åtskilliga bagare har funnits.

Carl Christian var 60 år gammal när han dog.