Maria Jonsdotter , 17431827 (aged 83 years)

Name
Maria /Jonsdotter/
Note

FÖDDE: Maria, Jon Philipssons dott: i Ö: Bondetorp f:w. Olof Israelsson i ...., Per Olofsson i Desemåla, hust: Karin Philipsdotter i Ö: Räsebo pig Maria Israelsdot i Kiöpstan.

KÄLLOR: Födelsebok Madesjö 1743, C:2/4 sid 284.

Note

År 1827 den 5te november blev laga bouppteckning hållen och förrättad på att den kvarlåtenskap som befanns efter avlidna enkan Maria Jonsdotter i Månsemåla som med döden avled den 6 sistonde augusti detta år 1827 och till arvtagare efter sig lämnat 4 barn. Dottern Katarina gift med undantagsmannen Olof Abrahamsson i Däsemåla, dottern Maria gift med inhysmannen Petter Persson i Kvilla, Förlösa socken, dottern Stina gift med gästgivaren Hendrek Gustafsson i Jonsryd, dottern Lena gift med bonden Jonas Nilsson i Månsamåla och således äro alla myndiga. Dottern Lena uppviste ett testamente av den 6 februari 1826 som innehåller att hon skall hava all den lösegendom som befinns efter dess moders död, för det att hon vårdat henne på hennes ålderdom och sjuksäng och således skulle efter detta testamentets innehåll all kvarlåtenskapen tillhöra dottren Lena. Mågen Jonas Nilsson och dottren Lena som haft den avlidnas egendom i förvar och varnades att vid edsplikt egendomen uppgiva sådan som den vid den avlidnas dödstimma befanns och företogs bouppteckningen i följande ordning, nämligen:

Värderat i banco. Silver: 2 fingerringar..........................................................-.16.- Koppar: 1 kittel och 1 potta, väger 8 skålpund..................................1.32.- Tenn: 1 fat...................................................................1.-.- 1 dito mindre fat.......................................................-.24.- 1 tallrik...............................................................-.12.- Lerkärl: 1 skål, 1 tallrik........................................................-.4.- Järnsaker: 1 gryta..................................................................1.-.- 1 trefot, 1 stöpt bakplåt................................................-.16.- 1 häkla..................................................................-.8.- 1 liten bråpanna.........................................................-.12.- 1 bordskniv..............................................................-.1.- Trävaror: 1 öltunna................................................................-.32.- 1 så, 1 balja med skräp uti..............................................-.16.- 6 st trätallrikar, 1 ask, 1 fat..........................................-.8.- 2 st siltråg, 1 sil......................................................-.6.- 2 st gamla siktar, 2 gamla kärnor........................................-.4.- 1 ryggstol, 1 kista......................................................-.4.- Sängkläder: 1 fjäderkudde väger 6 skålpund...........................................1.32.- 2 stycken ryor, 1 bättre, 1 dito sämre...................................1.24.- 1 täcke..................................................................-.12.- 6 st handdukar av lärft..................................................1.8.- Den avlidnas gångkläder: 1 gammal kappa...........................................................1.8.- 2 svarta kjortlar........................................................-.24.- 1 gammal tröja, 2 gamla livstycken.......................................-.8.- 1 förkläde gammalt, 1 par ögonglas.......................................-.4.- 3 gamla lintyg av blågarn................................................-.24.- 1 par vantar gamla.......................................................-.2.- 1 gammal psalmbok........................................................-.12.- 1 klädkista...............................................................1.-.- Kreatur: 1 ko.....................................................................12.-.- Inventarier summa banco riksdaler:...................................... 27:17

Gravationer och skuld: Alla 4 döttrarne anmälde att de hade en fodran av sin moder, lika stor vardera, nämligen 1 riksdaler banco, men utan betyg, nämligen: Dottern Katarina......................................................... 1.-.- Dottern Maria............................................................ 1.-.- Dottern Stina............................................................ 1.-.- Dottern Lena............................................................. 1.-.- Till herr prosten i likstol.............................................. 2.-.- För möte och uppsjungning................................................ -.28.- För gravens öppnande och testament....................................... -.29.- För kista till liket..................................................... 1.16.- För 3 kannor brännvin.................................................... 3.16.- För 1 skeppa malt........................................................ 1.32.- För kött................................................................. 1.8.- För fisk och några andra småsaker hemköpta från staden................... -.34.- Bouppteckningsarvodet.................................................... -.12.- Fattigprocenten.......................................................... -.2.- Skuldsumman:............................................................ 15.33.-

Behållningssumma:....................................................... 11.32.-

Att vi egendomen redigt och riktigt uppgivit sådan som den vid den avlidnas dödstimma befanns och inte det ringaste med vett och vilja undandöljt kan vi med livlig ed bestyrka om så påfodras skulle. Månsamåla den 5 november 1827. Jonas Nilsson Lena Pettersdotter, bådas bomärken.

Boupptecknings- och värderingsmän: Axel Pettersson i Månsamåla, bomärke. Jonas IEG Elmgren vid Månsamåla.