Sven Theodor Palme , 1854

Name
Sven Theodor /Palme/
Name suffix
Direktör
Note

I minnesskriften "Svenska Brigaden" skriver Sven Palme en liten högtidlig artikel om relationerna Finland/Sverige. Efter den tidens värderingar var det helt på sin plats med sådana ord, särskilt med tanke på att han var gift med en finska och att hans son hade stupat i kriget.