Nils Fredrik Richert , 17961870 (aged 73 years)

Name
Nils Fredrik /Richert/
Name suffix
Kyrkoherde
Note

Student 1817 i Malmö. Prv 1822 var präst i Billinge, Vellinge, Barsebäck, V Nöbbelöv, Bjärshög innan han 1845 tillträdde tj som kyrkoherde i Ö Kärrstorp. NRF var en aktningsvärd man och en utmärkt bra männeiska. Han satt i ro i sitt lilla pastorat och sökte aldrig transport. Han höll god ordning och hade förmåga att föra sina församlingsbor till kyrkan även om de inte var allt för tilltalade av hans schartauanska stil. Han tog lätt intryck av den han umgicks med, var redbar och tjänstaktig. Med nattvardsbarnen hade han god hand och lämnade dem väl undervisade. Det enda han studerade var bibeln. Förutom Schartaus skrifter fanns i hans hus knappas några böcker.

Av allt att döma var makarna banlösa, vilket innebär att detta var sista länken i den del av Aquilonius/Richter-kedjan.