Eric Hallström , 17511786 (aged 34 years)

Name
Eric /Hallström/
Name suffix
Soldat
Military

Riksarkivet Bildid: A0028119_00151 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028119_00151

Military

Riksarkivet Bildid: A0028120_00280 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028120_00280

Military

Riksarkivet Bildid: A0052297_00376 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0052297_00376

Marriage

ArkivDigital AID: v64346.b104 http://www.arkivdigital.se/aid/show/v64346.b104

Residence

ArkivDigital AID: v63148.b146.s281 http://www.arkivdigital.se/aid/show/v63148.b146.s281

Residence

ArkivDigital AID: v55103.b163.s248 http://www.arkivdigital.se/aid/show/v55103.b163.s248

Residence

ArkivDigital AID: v55103.b73.s131 http://www.arkivdigital.se/aid/show/v55103.b73.s131

Residence

ArkivDigital AID: v55104.b102.s98 http://www.arkivdigital.se/aid/show/v55104.b102.s98

Death

ArkivDigital AID: v55123.b111.s199 http://www.arkivdigital.se/aid/show/v55123.b111.s199

Note

Ewert Wahlberg, Strängnäs, för ett register över soldaterna i Sörmlands regemente och vid kontakt med honom sept 1995 framkommer att Hallström är född i Södermanland år 1753. Orten inte klart angiven, och han anställes den 25 maj 1774 på rote 463 Hallbro, Årdala socken, (se namnet Hallbro som grund för Hallström)till Sörmlands regemente Västerrekna kompani. Han var s k fotsoldat. Redan 6/12 1778 får han transport till rote 454 i Malsta, Forssa socken och är fortfarande i tjänst 1783, därefter finns inte någon notering. Efterföljande soldat på roten dog redan 1791, vilket tyder på att Hallström själv dött eller försvunnit tidigare. Det mest troliga är att han var med i Finland under 1788-1790 års krig med Ryssland. Det är okänt om han dött av blessyrer eller av den så förhärjande fältsjukan.