Note

KÄLLOR: Svenska Adelns ättar-tavlor, Gabriel Anrep.