Note

Ingrid Ragnvaldsdotter var systerdotter till Esbjörn Blåpanna, efter vilken maken Anders Riska och Gervin Henriksson tilldömdes en tredjedel av arvet 8/10 1446.

Källa: Elgenstierna sid 652-53, tab 1.