Note

BIOGRAFI: Hon ägde Påvelsbåle (Påvelsby) i Kimito socken i Finland. Gården överlät hon 1599 till sonen Sven Månsson.

Källa: Elgenstierna, Eketrä, sid 542, tab 1.