Note

Maria Hartman finns antecknad i Sjörup och Katslösa åren 1836 resp 1837 som f d skolemästaren Gustaf Sallés hustru. Märkligt nog finns inte antecknat att hon skulle vara änka. Men i Katslösa noteras att hon är fattig, döv och vanför i högra armen. Uppgift från Clary Kronkvist, Eslöv, ur hlf A1:5 och A1:8.