Note

Prosten Hahne skriver vid ett tillfälle att den gamle klockaren Paul Erman behöver en medhjälpare. Den föreslagne är Johan Schyrijn (stavningar även Scheurin, Sieurin och Sjörin), som sedan skulle bli Ermans svärson. Sjörin gavs goda vitsord: ".. han är af hederlig släkt, haft goda wittnesbörd, kan wäl siunga, också fallen för at informera ungdomen, intet ostadig, hwarföre jag med församlingarna et godt tycke för honom fattadt" skrev khd Hahne och Erman instämde i allt. Scheurin blev snart ordinarie klockare och i början av 1750-talet Ermans svärson. Han blev dock inte långvarig i tjänsten då han dog redan 1758. Änkan gifte sig med efterträdaren Moderus. --Ovanstående hämtat ur Peter Larssons: Tre byar, Tre världar.

Johan Sjörin tycks inte ha sina rötter i bygden, inga hittills funna ant finns. Johan Sjörin/Schyrijn/Sieurin/Scheurin har svårfunna anor. Det kunde antas att Vanstadsprästen Sveno Sieurin kunde vara anhörig, men det är inte troligt att han någonsin fick några barn. Troligare anhörig kan vara den Magnus Johan Sieurin som år 1728 är antecknad som student i Uppsala. Han hade f ö fem syskon: Johan (!), Gabriel, Per, Elisabeth och Margareta.

--Växjö stifts herdaminnen --Smolandi Upsalienses, nr 1585, år 1728.