Note

Två barn döda i späd ålder. Uppgifterna hämtade ur Ystadiana 1975 o 1976.