Note

Önnestad C:3 1753-96 1754 Nils Petter: söndagen den 17 februari christnades Nils Petter födt i Önnestad på No 5 den 12 februari, föräldrarna gårdskrivaren på Mölleröd i Finja socken Jean Aquilon och Great Stina Aquilonia.

  1. Inspectorscan Brita Hiising
  2. Skrivaren Christian Liungreen
  3. Organisten Jonas Segerwall
  4. Hanna Nilsdotter Alla i Önnestad