Note

Önnestad C:3 1753-1796 1771: Sammad dag (19 okt) döptes skomakare Magnus Berggrens och Anna Elisabeth Aquilonias dotter Lowisa Catharina från Önestad, som föddes den 30 sept. och bars av klockarens hustru Margareta Christina Aquilonia. Faddrarna woro dräng Johan Andersson i Önestad och dräng Nils Persson (? kladdigt) från Skepparslöv, pigan Elsa Christensdotter, pigan Hanna Nilsdotter.

Önnestad HFL A1:1 1796-1803 Boende på No. 11 Önnestad, omgift efter Bengt Ljunggrens död med Hans Persson, de 3 sönerna m. Bengt bor hemma. A1:2 1803-1810 Nu på Önnestad No. 23 m. 3 nya barn, plus de äldre 3 sönerna. A1:3 181-1820 På samma adress, men Nils, Ola o. Christian har flyttat ut. A1:4 1820-26 Kort 8/10 Önnestad No. 24 m. make o 2 döttrar, Anna, Elna. På samma adress bor murare Christian Berggren. A1:5 1826-29 Samma adress nr 24, Anna utflyttad till Skepparslöv 1828. Elna kvar. A1:6 1829-36 Antecknad död den 15/6 1832.

KÄLLA: Ingrid Clenman, Canada - Ur hennes personliga dokumentation.

BIOGRAFI: Vid en stämma den 5/9 1813 hade Önnestads socken att yttra sig angående en skrivelse från Kungl M:jt om anslag till utbildande av jordegummor. Svaret blev det vanliga: att församligen p g a de dryga utgifterna med bästa vilja ej kunde lämna något anslag. Församligen hade vid denna tid en "snäll och rast examinerad jordegumma, Lovisa Berggren", och hon förmenades vara kompetent att själv lära upp en efterföljerska. ..... 1828 hade en hustru Kjerstin Åkesdotter i Skoglösa på egen bekostnad skaffat sig barnmorskeutbildning i Lund. Hon anhöll nu hos stämman att få gå dem tillhanda, " som till henne kunde hafva förtroende". Församlingen antog henne till extra barnmorska, dock med förbehållet att när den "ordenteliga" Lovisa Berggren avgår, få till hennes efterträderska välja vem de önskar.

KÄLLA: "Bland präster, bömder och gärningsmän i en gammal göingesocken." sid 184. Nils Jönsson, Hässleholm 1952.