Note

Bars av Anna Elisabeth Aqvilonia skomakare Berggrens hustru, Sven Larsson Liljegren, rusthållare Anders Persson, jungfru Anna Beata Heslenander, jungfru Hedevig Ram.

Elias Gustaf är antecknad som "Tredje Sonen 10 åhr gl" i Bouppteckning 1/12 1779 (1777-79:91) efter fadern.

E-post: "Hjördis Nilsson" hjordis.nilsson@klippan.se Subject: Aqvilon Date: Sun, 22 Aug 1999 21:48:56 +0200

Hej! Du har verkligen fått Aqvilon inpräntat hos oss forskare. När jag ikväll läser igenom vad en grupp forskare för ett antal år sen kom fram till om Aggarp i Hörja socken får jag plötsligt syn på namnet. "Befolkningen i Aggarp 1813-1815 enl hfl: Nr 2: Gatehus Gustaf Aqvilon f 1769, h Karna Svensdotter f 1768, dotter Maria f 1800." "Per Andersson från Åkarp kom till Aggarp som 24-åring 1828, - tillträdande åbo - enl inflyttningslängden, sannolikt på Aggarp nr 2. Han vigdes samma år den 16/6 med torparen Aqvilons dotter Maria f 1800. Sonen Johannes föddes i Aggarp 1829, Elof 1831. Året därpå återflyttade Per Andersson med sin familj till Åkarp och övertog fädernegården. Flyttningslängden ger dem bästa betyg för mycket skickeligt leverne. 1838 köpte Per Andersson brukningsrätten till Tufve Jönssons hemman Aggarp nr 3, sålde en del 1840 till fadern Anders Persson, en del till svärfadern Gustaf Aqvilon och en del till torparen Sven Abrahamsson i Aggarp. Per Andersson tycks ha varit väl ansedd i Aggarp och blev ofta anlitad som ombud vid lantmäterisammanträden, tingsärenden o d. Någon processmakare var han inte."

"Gustaf Aqvilon med familj kom närmast från Vankiva socken. Här deras nflyttningsattest: Murgesällen Elias Gustaf Aqvilon, född i Önnestad 1769, och dess hustru Karna Svensdotter, född i Stoby socken 1768, hava här fört ett stilla och dygdigt leverne och flitigt nyttjat nådemedlen. De begingo den Heliga nattvarden sist uti nästlidne augusti månad. Flyttade till Hörja socken. Vankiva den 8 dec 1802. Johan Coraen."

"Gustaf Aqvilon var klockareson från Önnestad. Vid inflyttningen hade makarna med sig dottern Maria f 22/4 1800. Den 29/6 1808 föddes muraren Gustaf Aqvilons son Johannes i Aggarps torp, död av vitsot 1809. Den 5/11 1810 föddes dottern Johanna, men hon dog av kopporna 27/12 1812. Dottern Maria vigdes 16/6 1828 med unge, driftige Per Andersson från Åkarp. De var först bönder i Aggarp fyra år, därefter i Åkarp men ägde likväl hemmansdelar i Aggarp. Per Andersson och Maria blev ett gott stöd för hennes föräldrar på torpet i Aggarp. Aqvilons hustru Karna Svensdotter var antagen barnmorska för Hörja socken i mer än 20 års tid. Sockenstämman bekräftar den 20/9 1818 den lön i spannmål som beviljats henne vid antagandet. Men 1837 anser stämman att Karna Svensdotter med sina 69 år är i anseende till sin ålder otjänlig till en så viktig förrättning. Därför fick hon avsked. Vid laga skiftets inledning sommaren 1839 skrivs Gustaf Aqvilon plötsligt som åbo på kronohemmansdelen Aggarp nr 3, 1/8 mtl. Det var Per Andersson i Åkarp som köpt bruknignsrätten på detta hemman och delade det. Men Aqvilons åbotid varade bara ett år ungefär. I december 1840 var hemmansdelen i andra händer. Naturligtvis bodde Aqvilons kvar i torpet hela tiden. Hemmansaffären stannade på papperet. Den 7/10 1848 avled Gustaf Aqvilon av ålderdom, 79 år. Året därpå flyttade 80-åriga änkan Karna Svensdotter till dottern och svärsonen i Åkarp. Där dog hon 5/4 1853, 84 år gammal." "Något fruktträd stod kvar i torpåkern långt in på 1900-talet och lite plommon växte i åkerkanten. Numera är åkern stenröjd. Ett lågt stengärde i backkanten är nu enda synliga rester av torpet"

Det var lite "klipp" ur anteckningarna från Aggarp, Hörja socken. Det blev kvantitet än kvalitét men är där något Du har glädje av så håll till godo!

Hälsningar från Hjördis i Klippan hjordis.nilsson@klippan.se