Note

Dopvittnen: Catharina Raff =mormodern, Tufve Persson, Anders Persson och Elsa Tufves. DOP: Önnestad C:2 1731-52 1751 Torsdagen den 17 januari christnades Carl Fredric födt i Önnestad den 15 januari. Fadren hvar uppassaren Johan Aquilon under äktenskapslöfte, modern Margretha Christina Aquilonia.

  1. Catharina Raff
  2. Tufve Pehrsson
  3. Anders Pehrsson
  4. Elna Tufvesdotter Alla i Önnestad.

BIOGRAFI: E-post från Niklas Hertzman 1999-12-13 Hej på er Aquilon-forskare ! När jag letade efter annat så hittade jag följande person, som jag tror att några är intresserade av. I Konungens Eget Värvade Regemente till Fot (1777) hittade man i 1. Majorens kompani (mj Meck) soldaten 109. Carl Friedr: Aquilon. Värvad 19/9 1775. Född i Skåne, 25 år gammal, ogift, Luthersk religion. Samt vid samma regemente och kompani två år senare 1779 (mönstrade den 29/6 1779 på Karlshamns kastell) 109. Carl Friedrich Aquilon. Rymdt d: 2 Junii 1779. (Ny person antagen). Jag glömde bort att skriva att vid mönstringen 1777 står det att han var kunde hantverket: Skräddare.