Note

Födelsetiden endast uppskattad. Kan möjligen varit runt 17 år vid inskrivningen på universitetet.

Det berättas att JJ från Kropps kyrkotorn beskådade slaget vid Helsingborg och då en av de svenska flyglarna syntes vika, blev han så förskräckt att hans helsa deraf tog skada. Enl Elmgrens berättelse föll han i förskräckelsen ner från tornet genom ett ljudhål och dog af följderna af detta fall.