Note

Gift med en arrendator på Tunbyholm, Tönnes Hansson (Hanssön/Hansen?) Carlqvist anger i LStHm 9 sid 305 att "Dödsnotiser inte antr. men antagl. båda döda i Källstorp."