Note

Vigselnotis:" 7.3 1878 erhållit ledighetsbetyg för äktenskap ingående i Surteby. Marcusson Anders, hemmason från Istorp Klockaregård. Hansdotter Anna Britta, hemma dotter i Björketorp Skäddaregård. Mö sjelf myndig. Dessutom moders och 2ne bröders muntl och skriftliga medgivande. Inget släktskap."