Note

Sture Nyman var enda barnet i familjen och fick troligen en uppväxt i en känslokall miljö. Åtminstone förefaller modern inte haft stort intresse av en kärleksfull omvårdnad av sin son. Man kan också förstå att den i affärer ständigt upptagne fadern inte ägna sin son mycket omtanke. Åldersskillanden mellan far och var ju också stor >40 år.

Vid faderns död övertog Sture och modern Sjöbergakällan i S Rörum och drev vattenfabriken ett antal år, men när kriget bröt ut blev situationen omöjlig, eftersom den enda bilens däck togs i beslag av kronan. Transporter från S Rörum blev omöjliga.

Under många år var Sture lagerchef hos Gestetner - firman som levererade dupliceringsapparater.